Fortis Sagittarius

Disclaimer

Disclaimer Fortis Sagittarius

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt alsmede alle andere pagina’s van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dat aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk aan ons te worden verzocht.